Mirela Praisler

Mirela Praisler

Sunt profesor universitar, doctor în științe, în cadrul Departamentului de Chimie, Fizică și Mediu, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG). Între anii 2006 - 2012 am fost prorector responsabil cu cercetarea științifică al acestei prestigioase instituții. În prezent sunt directorul {colii doctorale de Inginerie a UDJG și totodată directorul Centrului de Cercetare de Analize Fizico-Chimice, Morfo-funcționale și Chemometrie. Am derulat un număr important de proiecte de cercetare internaționale, în cadrul cărora am dezvoltat sisteme expert dedicate identificării automate a drogurilor.